PRIVACY STATEMENT KOOP VAN DER WAL

Koop van der Wal kan persoonsgegevens over u verwerken. Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte/factuur te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. Hierbij houdt Koop van der Wal zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG ) en de uitvoeringswet AVG. 


DOORGEVEN AAN DERDEN 

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. 


BEVEILIGING

Bij gegevens overdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). Dit te herkennen aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser. Wij hebben technische en organisatorische maatregelingen getroffen, deze garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens. 


GEGEVENS WEBSITE BEZOEK

Op de webshop van Koop van der Wal worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Koop van der Wal gebruikt deze informatie zoals analyses van bezoek- en klikgedrag om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Koop van der Wal maakt gebruik van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adword-advertenties van Koop van der Wal bij Google Zoekresultaten pagina’s zijn. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. 

Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Wij maken op onze site gebruik van enkele cookies. Neem voor meer uitleg over cookies contact met ons op. 


DIRECT MARKETING

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. Afmelden kan altijd kosteloos via onze hyperlink. Bewaarperiode persoonsgegevens De bewaar periode van 7 jaar komt overeen met periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst, hierna kunnen de persoonsgegevens worden verwijderd als u daar om vraagt. Voor deze periode van 7 jaar kunnen wij op uw verzoek alleen uw persoonsgegevens verwijderen die niet relevant zijn voor de Belastingdienst. 


UW RECHTEN

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien, te corrigeren te wijzigen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: Koop van der Wal BV, Het Rister 3, 8314 RD Bant t.a.v. administratie@koopvanderwal.com. Tel: 0527-261216. Of een bezwaar in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 


@Privacy verklaring: Koop van der Wal, Het Rister 3, 8314RD Bant d.d. 09 mei 2018